FANDOM


Fantasidjur är de djur som vanliga oare inte tror finns, men som egentligen finns. De har oftast andra färger än de "vanliga" djuren och ibland liknar de inte alls dem. Fantasidjur delas in i två grupper: morfeliga och icke morfeliga.

Morfeliga FantasidjurRedigera

Morfeliga fantasidjur är fantasidjur som fantasiskiftare och dracosioler kan förvandla sig till, antingen från de fyllde tio, inlärt, eller efter att de druckit en trolldryck eller blivit besvärjda.

Det som kännetecknar ett morfeligt fantasidjur är att det ofta finns liknande djur som oare vetenskapligt vet finns, och så klart: att det går att förvandla sig till det. Ett exempel på ett morfeligt fantasidjur är havadojanskt stridsdjur. Morfeliga fantasidjur delas också in i metamorfeliga eller monomorfeliga.

Icke Morfeliga FantasidjurRedigera

Icke Morfeliga fantasidjur är fantasidjur som inte går att förvandla sig till på något sett. De har oftast lägre intelligens en morfeliga fantasidjur och är oftast husdjur. Ett annat kännetecken är att det oftast inte finns något liknande djur som det kunde misstas för i oarnas värld, och nästan alla av dem kan göra sig osynliga.

Ett exempel på ett Icke Morfeligt Fantasidjur är Niislysar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki