FANDOM


En fantasiskiftare är en person som föds med magiska förmågor att kunna förvandla sig själv till fantasidjur. Det första djuret man kan förvandla sig upptäcks i tioårsåldern och efter några år ett, ett och kanske ännu ett! Fantasiskiftare lever i ungefär 300 år och har även förmågor att förhäxa och förtrolla.