FANDOM


OareRedigera

Oare eller Exapaichli är de som vi tänker oss är "vanliga människor" som inte känner till något om fantasiskiftare eller fantasidjur. Nästan alla vilt levande fantasidjur (både morfeliga och icke morfeliga) har en sensor inom sig som känner av om oare finns i närheten och gör sig då osynliga eller byter färg. Oare har väldigt utvecklad teknik och är så extremt nyfikna att det är konstigt att de inte upptäckt Fantasiskolan eller fantasiskiftarnas värld. Den spekulerade anledningen är att de inte har något magiskt blod och oftast ignorerar om grannens barn skickas till Ekien Interenata (fantasiskolans covernamn). Många Kallistipailichli (Kallier) förväxlas ofta med oare.

Exempel på oare är Mona Nieghtenhaker, Erico Snyh och Lucy(liedána) Snyh

KallierRedigera

Kallistipailichli är en blandning av fantasiskiftare och oare, de är släkt med fantasiskiftare och har kanske någon mindre magisk förmåga som framtidsseende, förmågan att tala med djur, telekinesi, eller färg och ansiktsförändrande förmågor.

Exempel på Kallier och deras förmågor är:Redigera

Hannah Snyh som behärskar förmågan att läsa andras känslor

Monique Snyh som behärskar klärvojans.

Sannolikheten att bli kallier istället för fantasiskiftareRedigera

Sannolikheten att bli Kallier istället för Fantasiskiftare
(exempel, sannolikheten är ungefär 25%) Fantasiskiftar- förälder
Oar- Fantasiskiftare Fantasiskiftare
förälder Kallier Fantasiskiftare

Sannolikheten att ett barnbarn vars förälder är kallier är ungefär 12,5%.

Sannolikheten att bli kallier istället för fantasiskiftareRedigera

Sannolikheten att bli Kallier istället för Fantasiskiftare
(exempel, sannolikheten är ungefär 25%) Kallier- förälder
Oar- Kallier kallier
förälder Oare Fantasiskiftare

Sannolikheten att ett barnbarn vars förälder är kallier är ungefär 12,5%.